NUTRIVI POWER PEPTIDE DRINK ORAZ NUTRIVI PEPTIDE CAPS

Kup Teraz

Skorzystaj z promocjiPrzełomowe odkrycia oparte o zaawansowaną technologię połączone z naukami medycyny dalekowschodniej oraz medycyny ludowej - to absolutnie nowatorska dziedzina, w oparciu o którą tworzone są nutraceutyki NUTRIvI pod nadzorem Prof. A. Frydrychowskiego (pseudonim: Prof. Frydrych). Dzięki niemu wiemy już jak ważną rolę pełnią aminokwasy, peptydy, kolagen oraz pozostałe białka w naszym organizmie.

 • W jakim zakresie suplementy diety NUTRIvI są pomocne w uzupełnianiu niedoborów oraz jaką rolę pełnią w naszym organizmie?

Po pierwsze warto wspomnieć, że preparaty NUTRIVI oparte są o unikalne technologie pozyskiwania niezbędnych do życia substancji aktywnych z różnych gatunków ryb oraz łączenia ich z innymi „życiodajnymi substancjami”, które w „kompleksie” (np. Biopeptide complex”) dają niesamowite efekty działania. Pierwsze wynalazki laboratoriów WellU oparte były na pozyskiwaniu kolagenu z wybranych gatunków ryb słodkowodnych. Przy okazji pozyskiwaliśmy tak zwane resztki peptydowe i aminokwasowe. Znając role wielu aminokwasów i peptydów rozpoczęliśmy dalsze prace badawcze, które trwają już od ponad 10 lat. Zdecydowaliśmy się na wyizolowanie ze skór ryb samych aminokwasów oraz krótkich łańcuchów peptydowych i kilkukrotne ich zagęszczenie celem uzyskania jedynych w swoim rodzaju preparatów na świecie.
Aminokwasy, peptydy oraz inne białka zawarte w naszych preparatach są „serwowane” w odpowiednich proporcjach dokładnie tak, jak występują w naturze. Nie izolujemy jednego, dwóch czy trzech aminokwasów, bądź określonego łańcucha peptydowego. Nasza rola ogranicza się do badania różnych gatunków ryb oraz stworzenia odpowiednich technologii pozyskiwania tych niezmiernie ważnych dla człowieka substancji w aktywnej biologicznie postaci. Niezmiernie istotne jest również ich stężenie, dlatego też nasze nowe preparaty są wysoko stężonymi koncentratami - średnio z 10 kilogramów ryb tworzymy 1 kg koncentratu aktywnych biologicznie aminokwasów, peptydów, kolagenu oraz innych białek. Część naszych technologii jest opatentowanych, niektórych nie chcemy jeszcze patentować, żeby nie odkrywać wszystkich kart.

 • Co nas wyróżnia na tle reszty świata?

Wszystkie aminokwasy, peptydy, kolagen oraz po-zostałe białka pozyskujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE ze skór ściśle wyselekcjonowanych gatunków ryb.

 • Dlaczego tylko ze skór?

W skórze znajduje się najwięcej, najlepszej jakości składników, które pozyskujemy. W mięsie ryb od-kładają się metale ciężkie, które w skórach wystę-pują natomiast w śladowych ilościach, wielokrotnie poniżej norm. Dzięki temu nasze „życiodajne czą-steczki” pozyskujemy z surowca najwyższej klasy.
Preparaty NUTRIVI tworzymy ze skór ryb słodko-wodnych oraz morskich. Wśród nich są takie ryby jak tołpyga i amur, które są jednymi z najzdrow¬szych ryb. Jedna z nich odżywia się planktonem, druga glonami. Są to ryby o bardzo dużej wartości mięsa, kwasów ale również aminokwasów, pepty- dów, kolagenu i innych białek. W preparatach NU- TRIVI stosujemy dodatkowo łososia atlantyckiego, który jest niezwykle bogaty w aminokwasy i pep- tydy. Prawdopodobną przyczyną takiej kumulacji zdrowych elementów jest bardzo surowe środowi-sko, w którym żyją te ryby. Amur i tołpyga występu¬ją bowiem najchętniej w umiarkowanym i ciepłym klimacie. Mieszanka substancji aktywnych z wyżej wymienionych ryb daje najlepsze efekty odżywcze w wyniku czego nasze preparaty są niezmiernie skuteczne w zakresie wspierania całego szeregu procesów regeneracyjnych oraz leczniczych w na-szym organizmie.

 • Czy mamy pewność źródła tych ryb?

Korzystamy jedynie ze sprawdzonych dostawców ryb. Tołpyga i amur pochodzą z hodowli, w których ryby te żywią się planktonem oraz glonami. Łosoś atlantycki typu Premium, z którego korzystamy, pochodzi z bardzo czystych rejonów mórz dalekiej północy i żywi się głównie krewetkami. Cena mięsa tego łososia dochodzi w sklepach do 200 zł!!! Po-nadto ryba jest przetwarzana w specjalnych warunkach a producent posiada certyfikat BIO.
Preparaty NUTRIVI to pierwsze na świecie produkty oparte na aminokwasach, peptydach, kolagenie oraz innych białkach pozyskiwanych z ryb. Jeste¬śmy pierwsi i póki co jedyni, co daje nam ogromną korzyść w postaci unikalności na rynku.

 • Jak kształtuje się przyswajalność pozyskiwanych substancji?

Substancje aktywne pozyskiwane z ryb należą do grupy najbardziejbiodostępnych przyswajalnych dla człowieka substancji. Ponadto dzięki swemu pochodzeniu dają wielokrotnie większe korzyści dla organizmu ludzkiego w zestawieniu z jakimkolwiek syntetykiem. „Koktajl” aktywnych biologicznie, naturalnych aminokwasów, peptydów, kolagenu oraz innych białek ma fundamentalne znaczenie dla bardzo wielu funkcji w naszym organizmie. Preparaty NUTRIVI zawierają 17 różnych, zarówno egzogennych jak i endogennych aminokwasów niezbędnych do życia oraz peptydy, kolagen i inne białka.

 • Jak będzie wyglądać nowa generacja NUTRM?

W naszych nowych Drinkach Peptydowych, które będą dostępne na rynku już od lutego 2014 roku, mamy bardzo wysokie stężenie całego szeregu aminokwasów. Zwiększyliśmy stężenie w stosunku do obecnie oferowanego produktu ponad pięciokrotnie! Jest to kolejny milowy krok w dziedzinie rozwoju naszych preparatów. Zalecana przez nas dawka do spożycia to minimum 4 butelki na miesiąc każda po 330 ml. Przyjmując taką dawkę aplikujemy organizmowi szereg aminokwasów. Wyszczególniamy tylko kilka z tych najbardziej dla nas istotnych, czyli egzogennych i względnie egzogennych, czyli tych, których nie jesteśmy w stanie sami w naszych organizmach syntetyzować i musimy je przyjmować w postaci pożywienia bądź suplementów diety.
Aminokwasy względnie egzogenne (warunkowo niezbędne) są to aminokwasy, które mogą być produkowane wewnątrz ustroju, jednak w wyniku niektórych stanów fizjologicznych zapotrzebowanie na nie znacznie wzrasta i konieczna jest ich podaż z zewnątrz.
STĘŻENIA AMINOKWASÓW DRINKA PEPTYDOWEGO W DAWCE 4 X 330ml, MINIMALNA DAWKA MIESIĘCZNA ORAZ ICH ROLA W ORGANIZMIE:

HISTYDYNA

1.980 mg

Pełni ważną rolę przy syntezie związków zawierających żelazo, np. hemoglo­binie i niektórych enzymów. Ma duży wpływ na zaopatrzenie komórek w tlen oraz oddziałuje pozytywnie na układ immunologiczny. Naukowcy zaobserwo­wali również rolę histydyny w leczeniu reumatyzmu, alergii oraz AIDS.

ARGININA

11.220 mg

Aminokwas odgrywający bardzo ważną rolę w budowie komórek, który jest niezwykle istotny dla układu odpornościowego. Stosowana jest również u mężczyzn w problemach erekcji oraz płodności. Arginina poprawia również ukrwienie skóry w związku z czym znacząco opóźnia wypadanie włosów.

TYROZYNA

1.060 mg

Pełni ważną funkcję w gospodarce hormonalnej człowieka oraz przy syntezie takich neuroprzekaźników jak tyramina, dopamina czy adrenalina.

Aminokwasy egzogenne, czyli aminokwasy, któ¬rych organizm nie może syntetyzować samodziel¬nie, muszą więc być dostarczane w pożywieniu, w przeciwieństwie do aminokwasów endogennych.
 Żywienie pokarmami ubogimi w niezbędne ami nokwasy egzogenne może doprowadzić do zabu rzeń chorobowych.

TREONINA

3.300 mg

Niedobór treoniny powoduje zmęczenie, brak apetytu, utratę wagi oraz proce­su odbudowania kości. Ponadto jest ona elementem budulcowym przeciwciał odpowiedzialnych za naszą odporność, wspierającym białe ciałka we krwi w walce z infekcjami oraz komórkami rakowymi.

WALINA

2.770 mg

Odpowiedzialna za budowę i prace mięśni oraz równowagę pomiędzy masą mięśniową a rezerwami tłuszczu.

METIONINA

1.980 mg

Aminokwas odpowiedzialny za wiele procesów i funkcji życiowych. Jest nie­zbędna przy syntezie białek i hormonów, na przykład karnityny, adrenaliny oraz melatoniny. Działa również na tłuszcze, ograniczając ich magazynowanie się w wątrobie.

IZOLEUCYNA

1.850 mg

Podobnie jak leucyna oraz walina jest odpowiedzialna za budowę i pracę mię­śni.

LEUCYNA

3.560 mg

Tak jak walina jest odpowiedzialna za budowę i pracę mięśni oraz równowagę pomiędzy masą mięśniową a rezerwami tłuszczu.

FENYLOALANINA

2.900 mg

Odgrywa ważną rolę w gospodarce hormonalnej człowieka. Posiada właści­wości uśmierzające ból. Pełni istotną rolę przy syntezie wielu neuroprzekaź­ników.

LIZYNA

4.750 mg

Aminokwas będący elementem składowym enzymów. Niedobór lizyny powo­duje osłabienie odporności oraz wzmożoną podatność na infekcje wirusowe.

DRINKI PEPTYDOWE ZAWIERAJĄ POWYŻSZE AMINOKWASY W NASTĘPUJĄCYCH STĘŻENIACH:

GLICYNA

31.420 mg

Najmniejszy i najprostszy z aminokwasów, stanowiący składową prawie wszystkich białek. Pełni również ważną funkcję w procesie przemiany materii, jest ważnym budulcem kości, skóry, ścięgien oraz zębów.

PROLINA

15.050 mg

Ten aminokwas pełni szczególną rolę w procesie tworzenia kolagenu w organizmie ludzkim. Występuje w stawach, skórze i kościach. Pełni waż­ną funkcję w stabilności ścianek arterii. Ma wpływ na ogólną wydajność organizmu.

HYDROKSYPROLINA

8.180 mg

Aminokwas występujący prawie wyłącznie w kolagenie oraz ekstensynie. Pełni bardzo istotną rolę w stabilizacji struktury kolagenu.

Opracowano w oparciu o badania wykonywane w grudniu 2013 r. oraz styczniu 2014 r. w akredytowanych, międzynarodowych laboratoriach HAMILTON.
 
 • Co to są peptydy sygnałowe występujące w nutraceutykach NUTRIVI?

Hipotezę istnienia sekwencji sygnałowych (między innymi sekwencji sygnałowych peptydów) wysnuł Gdnter Blobel za co w 1999r. otrzymał nagrodę Nobla. Peptydy sygnałowe stymulują organizm do regeneracji. Skuteczność preparatów NUTRIVI wynika z naturalnych „życiodajnych” substancji, za którą stoją między innymi aktywne biologicznie peptydy - biopeptide complex. Produkty NUTRIVI zawierają dużą ilość (co najmniej kilkaset) pepty dów pochodzących z rozpadu białek. Przy czym w największej i znaczącej ilości występowały pep tydy z grupy dekoryn, lumikanu, histonu 2A oraz cztery rodzaje kolagenu. Z przeglądu literatury wiadomo, że wszystkie wymienione rodzaje białek posiadają oprócz szeroko znanej funkcji strukturalnej, w całości lub w postaci pochodzących z nich peptydów, własności cząsteczek sygnałowych i obronnych, związanych z naprawą uszkodzonych tkanek.

 • Jakie funkcje w organizmie pełnią peptydy?

Peptydy to związki powszechnie wydzielane przez komórki żywych organizmów. Wśród nich istnieje wiele związków o aktywności fizjologicznej lub przeciwbakteryjnej. Pełnią one funkcję ligandów dla receptorów komórkowych, są endogennymi antybiotykami, składnikami surfaktantu płuc. Każda z tych ról koresponduje z I-, II-, i III-rzędową strukturą konkretnych peptydów. Liniowe pepty dy pełnią rolę nośnika informacji przenoszonego przez krew czy limfę, hormonu lub substancji działającej miejscowo czyli mediatora  np. oksytocyna, hormon adrenokortykotropowy.

CYKLICZNE PEPTYDY, KTÓRYCH AMINOKWASY FORMUJĄ PIERŚCIEŃ, PEŁNIĄ ROLĘ ANTYBIOTYKÓW (NR TYRICYDYNA). W OpRGANIZMIE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE FUNKCJE:

 • stymulują produkcje matrix: kolagenu, elastyny, glikozominoglikanów, kwasu hialuronowego,
 • hamują aktywność metaloproteinaz - enzymów starzeniowych,
 • hamują wydzielanie enterleukin - powodujących przedłużające się ostre stany zapalne,
 • działają przeciwbólowo, łagodząc wpływ ostrego klimatu lub mechanicznych czy chemicznych czynników środowiskowych,
 • wpływają na przekazywanie bodźców pomiędzy komórkami nerwowymi a mięśniowymi, przez co łagodzą zmarszczki mimiczne,
 • chelatują jony metali przejściowych, nie dopuszczając do produkcji rodników hydroksylowych,
 • wspomagają działalność dysmutazy cynkowo-miedziowej,
 • pobudzają lub hamują proces melanogenezy (rozjaśniają plamy starcze),
 • stymulują uwalnianie ATP z zapasów komórkowych

Białka te oprócz swej głównej roli tworzenia szkieletu matrix międzykomórkowej i tworzenia chromatyny, posiadają właściwości regulacyjne w stosunku do komórek i tkanek. Oddziaływanie to ma wpływ zarówno poprzez natywne białka, jak i jego fragmenty. Te potencjalne właściwości, w które mogą być uwikłane wykryte przez nas peptydy regulują różne procesy. Mają one wpływ na regulacje: proliferacji, angiogenezy, metastazy, leczenia ran, zwłóknienia, odpowiedzi immunologicznejoraz hormonalnej. Właściwości te powinny się przełożyć na efekty kliniczne uzyskane u pacjentów.

 • Jak powstają aktywne peptydy?

Wieloletnie badania naukowców WellU doprowa-dziły nas do bardzo ciekawych odkryć. Wykazali¬śmy, że kwaśne preparaty uzyskiwane z skór ryb w temperaturze nieprzekraczającej 16 stopni C. zawierają oprócz białek wysokocząsteczkowych, kolagenu i elastyny, w znacznej ilości małe peptydy. Mają one od 7 do 29 aminokwasów pochodzących z wcześniej wymienionych grup białek.

 • Nutraceutyki są przyszłością nowoczesnej suplementacji?

Połączenie teorii, wielu lat praktyk w laboratoriach WellU, wiedzy naukowców pod przywództwem Prof. dr n. med. Andrzeja Frydrychowskiego (pseudonim: Prof. Frydrych) oraz całego szeregu doniesień na temat skuteczności - bądź, co bądź - nowych na rynku preparatów NUTRIVI daje nam pewność, że fascynujące odkrycia naukowców WellU znajdą swoje bardzo znaczące miejsce w dziedzinie nutraceutyki. Ta nowa gałąź nauk medycznych na temat „życiodajnych” substancji odżywczych stawia przed nami nowe wyzwania, które podejmujemy. Powyższe odkrycia, innowacyjne technologie oraz pasja, którą wkładamy w naszą pracę sprawia, że to, co robimy i oferujemy naszym klientom jest nie tylko bardzo skuteczne, ale wręcz rewolucyjne i niezmiernie fascynujące. Możemy śmiało powiedzieć, że dzięki NUTRIVI OTWIERAMY OBECNIE CAŁKOWICIE NOWY WYMIAR WSPOMAGANIA PROCESÓW REGENERACJI ORAZ PROCESÓW LECZNICZYCH w naszym organizmie.

 

źródło: prof. Andrzej Frydrychowski, "NUTRIVI - Power Peptide Drink, Peptide Caps, Good Life, Vitamin C", WellU

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.