Witamina C - Molekuła Życia

Nutrivi Vitamin C+

Kup Teraz

Odkrywca witaminy C Albert Szent-Gyorgi, który otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, nazwał ją „molekułą dającą życie” (life-giving mo- lecule) i proponował dla tej substancji inną nazwę

  • witamina P - jak protekcyjna. Jego dokonania naukowe spotkały się z uznaniem światowych gre­miów. Albert Szent-Gyorgi obronił doktorat w Cam­bridge, gdzie przebywał, jako stypendysta Fundacji Rockefellera. W 1947 roku wyjechał do USA, gdzie został profesorem na prestiżowym uniwersytecie w Princeton.

CZY WITAMINA C JEST Molekułą ŻYCIA?

Podwójny laureat Nagrody Nobla, pionier medy­cyny ortomolekularnej - dr Linus Pauling poświęcił całe życie na badania nad witaminą C. Jego inter­dyscyplinarna wiedza z dziedziny biochemii i fizyki zaowocowała szeregiem odkryć z zakresu biologii ewolucyjnej, fizyki, chemii i medycyny. Osiągnięcia dr Paulinga doceniane są na całym świecie a w Sta­nach Zjednoczonych istnieje wydział jego imienia - Linus Pauling Institute at Oregon State University kontynuujący jego badania nad właściwościami cząsteczki życia.

WŁAŚCIWOŚCI MOLEKUŁY ŻYCIA

Badania prowadzone na całym świecie potwier­dzają tezę, że witamina C ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i reguluje szereg mechani­zmów funkcjonowania naszego organizmu.

Kofaktor reakcji biomolekularnych

Witamina C bierze udział w biosyntezie kolagenu - ważnego związku odpowiadającego między innymi za budowę naczyń krwionośnych, chrząstek, kości, dziąseł oraz elastyczność i giętkość skóry. Kolejną ważną funkcją witaminy C jest jej udział w syntezie karnityny i katecholamin. To niezbędne enzymy biorące udział w procesach energetycznych nasze­go organizmu. Dzięki tym substancjom organizm człowieka może spalać tłuszcze zapewniając od­powiedni poziom energii. Witamina C jest także za­angażowana w metabolizm cholesterolu do kwa­sów żółciowych. Dodatkowym efektem zażywania molekuły życia jest zwiększenie przyswajalność żelaza ważnego w procesie budowy hemoglobiny - podstawowego składnika czerwonych krwinek.

przeciwutleniacz (Antyoksydant)

Jedną z podstawowych przyczyn starzenia się ko­mórek a zarazem organizmu są tzw. Wolne Rodniki i reaktywne formy tlenu (ROS), które uszkadzają (utleniają) końcówki łańcuchów DNA i RNA. Wita­mina C jest najskuteczniejszym antyoksydantem - czyli przeciwutleniaczem zapobiegającym dzia­łaniu szkodliwych substancji. W dodatku bierze udział w regeneracji pozostałych antyoksydan- tów i naprawia ważną dla organizmu witaminę E. Oprócz ochrony podstawowych cegiełek naszego organizmu chroni także łańcuchy niezbędnych cząstek organicznych takich jak białka i lipidy. Jej działanie redukujące stres oksydacyjny powinni docenić przede wszystkim palacze.

właściwości prozdrowotne

Układ naczyniowy

Regularne stosowanie naturalnej witaminy C ma wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. W związku z tym, że bierze ona udział w syntezie podstawowych cegiełek naszego organizmu mole­kuła życia ma wpływ na szereg układów. Zażywanie Witaminy C zmniejsza ryzyko chorób sercowo-na- czyniowych w tym miażdżycy. Badania wykazały, że stosowanie witaminy C konsekwentnie prowadzi do poprawy rozszerzania naczyń u osób z chorobą niedokrwienną serca, a także osób z dławicą pier­siową, zastoinową niewydolnością serca, cukrzycą, wysokim poziomem cholesterolu i wysokim ciśnie­niem krwi. Poprzez oddziaływanie na układ naczy­niowy chroni także mózg przed udarem.

Choroby nowotworowe

Badania naukowe potwierdzają, że spożywanie witaminy C zmniejsza ryzyko występowania sze­regu nowotworów. Osoby, które w codziennej diecie stosowały ponadprzeciętne ilości Witami­ny C znacznie rzadziej chorowały na: raka piersi, przewodu pokarmowego, chłonniaki nieziarnicze. Te unikalne właściwości antyrakowe to kolejny ar­gument w stosowaniu witaminy C jako Nutraceu- tyku.

Zaćma

Przyczyną zaćmy są zmiany zachodzące w so­czewce oka, która skupia światło tworząc wyraźny i ostry obraz na siatkówce. Naukowcy na podsta­wie badań przekrojowych twierdzą, że witamina C zmniejsza ryzyko powstawania zaćmy, przez co chronimy nasz wzrok.

Nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze jest poważną chorobą ma­jącą wpływ na cały organizm, dlatego profilaktyka w tym zakresie jak i działania nakierowane na jej leczenie są niezwykle istotne dla prawidłowego, zdrowego funkcjonowania organizmu. Wpływ wi­taminy C na układ naczyniowy jest nieoceniony natomiast naukowcy stwierdzili jej terapeutyczne działanie polegające na obniżaniu ciśnienia tętni­czego.

Cukrzyca

Przewlekła hiperglikemia (cukrzyca) wiąże się z uszkodzeniem oraz zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Związek pomiędzy ilością poziomu witaminy C we krwi a ryzykiem cukrzycy odnotowano podczas przekrojowych badań przeprowadzonych w Sta­nach Zjednoczonych. Naukowcy stwierdzili, że im wyższe stężenie witaminy C we krwi tym ryzyko za­chorowania na cukrzycę było niższe.

Astma

Astma oskrzelowa to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreak- tywność oskrzeli, prowadząca do nawracających napadów duszności i kaszlu. Podawanie witaminy C prowadziło do uzyskania o połowę lepszych re­zultatów niż w przypadku grupy kontrolnej.

Zatrucia ołowiem

Skutki zatrucia ołowiem u dzieci to nieprawidłowy wzrost i rozwój, ponadto dzieci zatrute ołowiem są bardziej narażone na trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania i mają niższy iloraz inteli­
gencji. U dorosłych, toksyczność ołowiu może spo­wodować uszkodzenie nerek, wysokie ciśnienie krwi i niedokrwistość. Witamina C zmniejsza tok­syczność ołowiu redukując jego negatywne skutki dla organizmu.

NATURALNA WITAMINA C

Dlaczego warto stosować naturalną witaminę C? Witamina syntetyczna jest bardzo słabo przyswa­jalna. Cała tajemnica polega na strukturze atomo­wej, która różni się w zależności od jej pochodze­nia. Syntetyczna witamina C jest tzw. izomerem prawoskrętnym natomiast naturalna witamina C jest izomerem lewoskrętnym. Ponadto naturalna molekuła życia nie występuje nigdy samodzielnie tak jak jej chemiczny odpowiednik. Zawsze towa­rzyszy jej kompleks bioflawonoidów, które zwięk­szają wchłanianie jej do komórek i wykorzystanie przez organizm.

Naturalnym źródłem bioflawonoidów między in­nymi owoce dzikiej róży. W ten sposób działanie naturalnej witaminy C jest wielokrotnie spotęgo­wane - zachodzi efekt synergii pomiędzy bioflawo- noidami a samą witaminą. Naturalna witamina C pozyskiwana z owoców, z kompleksem bioflawo­noidów nie zakwasza organizmu, tak jak to dzieje się w przypadku witaminy C syntetycznej!

JAKIE DAWKI PRZYJMOWAĆ?

Organizm człowieka tak jak wszystkich naczelnych nie jest w stanie syntetyzować samodzielnie wi­taminy C, dlatego dostarczanie jej w codziennej diecie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjo­nowania. Zwierzęta, które potrafią syntetyzować witaminę C produkują ją w ilościach rozpoczyna­jących się od kilku gramów na dobę, co pozwala odnieść się do zapotrzebowania człowieka. Wiado­
mo, że biochemik dr Linus Pauling, dwukrotny lau­reat Nagrody Nobla przyjmował ok. 18 tysięcy mg, czyli 18 gramów witaminy C dziennie przez ponad 30 lat, w tym okresie nie odczuwał negatywnych skutków, dożywając 94 lat.

W dzisiejszym świecie pełnym chemikaliów i nara­żającym na stres, nawet kierunki konserwatywne wyznaczają pożądaną dawkę, jako 300-400 mg wi­taminy C. Oficjalnie zalecana w wielu krajach daw­ka 60 mg wystarcza właściwie tylko do tego, żeby zęby nie wypadały z powodu szkorbutu. Na pod­stawie powyższych danych należy zastanowić się czy zadowolimy się unikaniem szkorbutu i profilak­tyczną dawką 60mg, czy raczej wybierzemy szero­ką ochronę antyoksydacyjną w znacznie większej dawce molekuły życia.

źródło: prof. Andrzej Frydrychowski, "NUTRIVI - Power Peptide Drink, Peptide Caps, Good Life, Vitamin C", WellU

 

REGULAMIN i inne

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.