ZDROWIE - WYZWANIE DZISIEJSZYCH CZASÓW

Cywilizacja współczesnego człowieka przynio­sła nam wiele nowych rozwiązań zarówno kul­turowych jak i technologicznych. Zmiany te w skali ewolucji człowieka potoczyły się w za­wrotnym tempie. Mimo wydłużenia się życia człowieka oraz nowych odkryć w zakresie me­dycyny rodzi się pytanie o jakość tych zmian oraz nowe zagrożenia, które ze sobą przyniosły.

STRES I ZMIENIAJĄCE SIĘ OTOCZENIE

Zawrotne tempo życia, stres czy skażenie środo­wiska naturalnego to tylko niektóre czynniki wpły­wające na jakość życia współczesnego człowieka. Zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi na prze­łomie ostatnich 100 lat spowodowały oderwanie naszego gatunku od natury a co gorsza nie pozwo­liły mu na ewolucyjną adaptację.

Stres pojawia się u ludzi zamieszkujących dzisiej­szą ziemię codziennie, czasami osiągając poziom, z którym wielu z nas sobie nie radzi. Tempo życia jest tak duże, że niestety coraz więcej ludzi popa­da w szkodliwy dla organizmu nadmierny stres czy wręcz depresję, która stała się zmorą XXI wieku. Zarówno w pracy jak i w domu musimy spełniać oczekiwania, którym często nie jesteśmy w stanie sprostać. Nie radzimy sobie z presją wynikającą z codziennej egzystencji oraz stresem związanym z naszą sytuacją finansową co rujnuje nasze zdro­wie w zastraszającym tempie. Specjaliści twierdzą, że nawet 80% chorób jest dzisiaj związanych z ne­gatywnym wpływem stresu na nasz organizm.

ŻYWNOŚĆ I DIETA

Do wszystkich wcześniej wymienionych czynników należy dodać dietę, która w dzisiejszych czasach pozbawiona jest wielu niezbędnych do prawidło­wego funkcjonowania składników odżywczych. Spożywamy żywność mocno przetworzoną, oczysz­czoną, na dodatek pełną szkodliwych środków konserwujących oraz innych, często sztucznych, syntetycznych substancji. Do tego dochodzi coraz częstsze stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności GMO, której rzeczywiste oddziaływanie na ludzki organizm będzie możliwe do określenia dopiero za kilkadziesiąt lat.

choroby cywilizacyjne i społeczne

Wszystkie te czynniki skutkują rozwojem tzw. chorób cywilizacyjnych i społecznych. Zaliczamy do nich schorzenia układu oddechowego, krąże­niowego, uczulenia, nowotwory, AIDS, chorobę Alzheimera a także „zespoły ucieczki” (narkoma­nię, lekomanię, alkoholizm, ostre zaburzenia psy­chiczne). Dodatkowo narastające od lat skażenie środowiska spowodowało, że powietrze, którym oddychamy znacznie odbiega od norm na jakie je­steśmy genetycznie „zaprogramowani”. Opisanym wyżej przypadkom towarzyszy ostatnio jeszcze jed­na grupa zdarzeń kardiologicznych - nagłe zabu­rzenia rytmu. Zjawisko to uderza zarówno w osoby starsze jak i młodsze, narażeni są na nie kobiety i mężczyźni. Dodatkowy problem stanowi fakt, że są to w dużej mierze przypadki niespodziewane.

SEKRET LEŻY W NATURZE

Natura od tysięcy lat podpowiada nam jak żyć zdrowo czerpiąc to, co najlepsze z jej darów. Wła­ściwe dostarczenie substancji niezbędnych do życia, takich jak: witaminy, biopierwiastki, amino­kwasy czy związki tłuszczowe to podstawa zdrowe­go i długiego życia. Nasi dziadowie i pradziadowie wiedzieli jak korzystać z bogactwa ziół oraz bilan­sować dietę w taki sposób, aby zapobiegać pospo­litym chorobom, które przy dzisiejszym trybie życia są niezwykle uciążliwe.

DOSTĘP DO NATURY

Codzienne troski oraz zatrucie środowiska natu­ralnego nie pozwalają nam bezpośrednio korzy­stać z dobrodziejstw natury. Wysoka urbanizacja ośrodków miejskich oraz globalna degradacja środowiska powodują coraz trudniejszy dostęp do naturalnych nieprzetworzonych składników żywie­niowych. Dzisiejsza zdrowa żywność stała się pro­duktem luksusowym oraz wysoce niedostępnym dla przeciętnego człowieka.

ODPOWIEDŹ WELLU

WellU opracowało przełomowy program w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe pozwalający uzupełniać „cząsteczki życia” w codziennej diecie przez co na nowo wprowadzamy nasz organizm w stan niezbędnej molekularnej równowagi. Pod­stawą tego programu są suplementy pozyskiwane z naturalnych ekstraktów roślinnych oraz zwierzę­cych znanych ludziom od tysięcy lat jako zdrowe i niezbędne składniki codziennej diety.

Unikalne właściwości nutraceutyków przynoszą korzyści zdrowotne i terapeutyczne poprzez swoje holistyczne oddziaływanie na cały organizm czło­wieka. Istotą naszych osiągnięć jest połączenie wiedzy naukowej, która pokazuje nam, że jedyną drogą do uzyskania zamierzonych celów jest natu­ra i potęga składników drzemiąca w jej darach.

Opracowane przez nas nutraceutyki są odpowie­dzią na brak równowagi spowodowany zmianami cywilizacyjnymi. Przywracanie homeostazy orga­nizmu poprzez właściwe uzupełnianie składników odżywczych jest kluczowe w procesie redukcji czynników środowiskowych a dzięki nam stało się możliwe.

To, co wyróżnia nasze suplementy oprócz natural­nych składników, to ich odpowiedni dobór. Wła­ściwe połączenie wybranych ekstraktów prowadzi do efektu synergii, czyli spotęgowania ich skutecz­ności. W dodatku tak dobrane składniki działają holistycznie na organizm a nie wybiórczo jak w przypadku farmaceutyków.

Dostarczanie odpowiednich naturalnych skład­ników w diecie może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu organizmu niwelując szkodliwe działanie zatrutego środowiska oraz nadmiernego stresu. Poprzez właściwe uzupełnianie codziennej diety o niezbędne składniki zawarte w naszych nu- traceutykach dajemy możiwość na nowo cieszyć się zdrowym życiem podnosząc jego codzienny komfort i jakość.

 

źródło: prof. Andrzej Frydrychowski, "NUTRIVI - Power Peptide Drink, Peptide Caps, Good Life, Vitamin C", WellU

 

REGULAMIN i inne

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.